SYARAT KEMENANGAN ITU BERSATU DALAM SATU KEPEMIMPINAN

by

Zainul Arifin

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menghambat laju perjalanan kekhalifahan (yang akan sampai) pada puncaknya terus di lakukan oleh orang-orang yang tidak senang bila syariat Allah tegak, berbagai macam dan upaya, tipu muslihat dan provokasi menjadi agenda utama guna menahan laju kencang arus gelombang kekhalifahan yang semakin nyata. Kesadaran dan sambutan umat Islam terhadap pentingnya sistem kesatuan ini semakin tak terbendung, keinginan umat Islam untuk meraih IzzahNya semakin tak terelakan

Dan sesungguhnya berapa besar yang di lakukan oleh orang-orang kafir dan munafik untuk menghentikan  kekhalifahan tetap tidak akan bisa. Dan seberapa besar andil kita untuk upaya penegakan diendan tegaknya Khilafah Ala Minhajin Nubuwah ini. Bukan juga karena kehebatan kita atau kehebatan kaum muslimin. Ada sutradara besar di balik seruan ini yaitu Allah Swt, berarti siapa saja yang berusaha menghentikan kekhalifahan ini, maka dia akan berhada[an dengan Allah. Ibu Taimiyah Berkata dlam An nafat wal fihak halaman 41:

 “Diantara sunatullah bahwa bila Dia(Allah) Hendak Menampakan Diennya, maka Ia jadikan orang yang menentangnya sehingga ia membenarkan yang benar dengan kalimatnya dengan kebenaran ini, Ia lemparkan kebatilan lalu melenyapkan, sehingga kebatilan itu kalah.

Dan yang pasti ini adalah urusan Allah dan Kehendaknya dalan urusan ini akan di paksakan oleh Allah kepada manusia. Untuk di laksanakan, sebuah agenda yang pasti terjadi lihat QS. 8 : 42

  1. (yaitu di hari) ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh sedang kafilah itu berada di bawah kamu[617]. sekiranya kamu mengadakan persetujuan (untuk menentukan hari pertempuran), Pastilah kamu tidak sependapat dalam menentukan hari pertempuran itu, akan tetapi (Allah mempertemukan dua pasukan itu) agar dia melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan[618], yaitu agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata (pula)[619]. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui,

[617]  Maksudnya: kaum muslimin waktu itu berada di pinggir lembah yang dekat ke Madinah, dan orang-orang kafir berada di pinggir lembah yang jauh dari Madinah. sedang kafilah yang dipimpin oleh abu Sofyan itu berada di tepi pantai kira-kira 5 mil dari Badar.

[618]  Maksudnya: kemenangan kaum muslimin dan kehancuran kaum musyrikin.

[619]  Maksudnya: agar orang-orang yang tetap di dalam kekafirannya tidak mempunyai alasan lagi untuk tetap dalam kekafiran itu, dan orang-orang yang benar keimanannya adalah berdasarkan kepada bukti-bukti yang nyata.

Pada posisi ini urusan kita hanya 2 di hadapan Allah

  1. Apakah kita menjadi pendukung sehingga kita hidup dan mati dengan kebenaran itu?
  2. Apakah kita menjadi penentang? Sehingga kita akan hidup dan mati di gilas oleh Al Haq.

Maka tidak ada agenda dan kehidupan yang akan tertunda karena garis telah di tetapkan, tinggal menunggu waktu cepat atau lambat. Kepada kaum muslimin segeralah bergabung dalan shap kekhalifahan untuk membai’at seorang khalifah. Membai’at seorang Khalifah berati merajut kembali sistem kesatuan yang telah porak poranda. Tidak berbai’at berati membiarkan bangunan Islam ini hancur. Dan bai’at ini juga menandakan kelestarian kehidupan bermasyarakat secara Islami serta terjaga dan sistem  kesatuan dalam kekhalifahan ini tetap terjaga karena tetap menjaga komitmen bai’at umat kepada pemimpinnya.

Jadi Kontrobusi sesungguhnya ummat islam dalam menjaga keutuhan bangunan Islam, adalah dengan berbai’atnya mereka kepada Khalifah / Amirul Mu’minin. Berbai’at berarti terarah sami’na waatho’na kaum muslimin kepada pemimpinnya bukan kepada orang-orang kafir. Berbaiat berarti terarahnya sistem komando pada jalur yang benar dan tidak akan tercampur dengan komando orang kafir. Berbaiat bearti terselamatkanya umat Islam dari pertanggung jawaban kepada Allah tentang salah dalam memilih pemimpin. Wallahu a’lam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *