PERGULIRAN PENGURUS STRUKTURAL KEKHALIFAHAN MILIK KAUM MUSLIMIN [KHILAFATUL MUSLIMIN]

FATWA 0

Dalam rangka penyempurnaan berjalannya struktural Khilafatul Muslimin, maka Khalifah /Amirul Mukminin memutuskan sebagai berikut :

  1. Pemilihan Amir Ummil Quro pekan pertama dibulan Ramadhan satu tahun sekali.

  1. Pemilihan Mas’ul Ummah pekan kedua dan ketiga dibulan Ramadhan satu tahun sekali.

  1. Pemilihan Amir Wilayah dimulai pada tanggal 10 bulan Syawal dua Tahun Sekali.

  1. Pemilihan Amir Daulah pekan kedua bulan Muharam tiga tahun sekali.

  1. Amir Daulah menyelenggarakan Tahdzib Khos tiga tahun sekali pekan kedua dibulan Muharam, peserta Amir Daulah dan staf, Amir Wilayah dan staf serta Amir Ummul Quro dan staf.

  1. Penyelenggaraan Silaturahim dan Syi’ar Kekhalifahan Islam Sedunia dilaksanakan empat tahun sekali pada pekan kedua bulan Rabi’ul Awwal oleh panitia tingkat wilayah dibawah Wizaarotul Muwasholatul ijtimai’yah Pusat.

Facebook Comments
Tags:

Related Posts