MENGADAKAN BUKA PUASA BERSAMA

FATWA 0

Khusus untuk seluruh warga kekhalifahan milik kaum muslimin (Khilafatul Muslimin) setiap datang bulan Ramadhan, dianjurkan sedapat mungkin paling tidak satu hari di bulan Ramadhan untuk mengundang saudara-saudaranya seiman dan saudaranya yang seperjuangan untuk “Buka Bersama” (Ifthor Jama’i), secara bergantian.

Hal ini dalam rangka menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dalam haditsnya, “Barangsiapa memberikan makanan untuk berbuka kepada yang berpuasa, maka ia mendapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun”. (HR. Tirmidzi). Dan dalam rangka Syi’ar.

Maka Khalifah /Amirul Mukminin mengintruksikan :

Kepada setiap struktural Khilafatul Muslimin agar menghimbau warganya untuk mengundang saudara-saudaranya seiman dan saudaranya yang seperjuangan sesuai kemampuannya untuk mengadakan Buka Bersama (Ifthor Jama’i), orang yang diundang disesuaikan dengan kemampuannya apakah sedikit atau banyak orang, yang penting setiap warga berupaya minimal sehari dibulan Ramadhan untuk mengadakan Buka Puasa bersama ditempatnya.

Facebook Comments
Tags:
Rate this article!

Related Posts